Yazılmış Değil !! Yaşanmış Aşk Hikayeleri !!!

Tahir ile Zühre Tahir ile Zühre Mescidi, Meram İlçesinde Form’daki Gedavet Parkında yer alır Kitabesi günümüze gelememiştir Yapı üslubundan XIIIyüzyılın sonlarında Sahip Ata’nın torunları tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır Sahip Ata’nın torunlarının yanındaki türbede gömülü olduğu düşünülse de bu konuda yeterli bir bilgiye kaynaklarda rastlanmamıştır Yaygın bir rivayete göre ise, yandaki türbede gömülü olanlar Sahip Ata’nın torunları […]