Leyla ile Mecnun – Leyla ile Mecnun hikayesi – Leyla ile Mecnun siirleri

leyla-ile-mecnun-LEYLÂ ile MECNÛN

Mecnun, bir kabile reisinin dualar ve adaklarla dünyaya gelmiş olan Kays adlı oğludur. Okulda bir başka kabile reisinin kızı olan Leyla ile tanışır. Bu iki genç birbirlerine aşık olurlar. Okulda başlayıp gittikçe alevlenen bu macerayı Leylaˊnın annesi öğrenir. Kızının bu durumuna kızan annesi, kızına çıkışır ve bir daha okula göndermez. Kays okulda Leylaˊ yı göremeyince üzüntüden çılgına döner, başını alıp çöllere gider ve Mecnun diye anılmaya başlar. Mecnunˊ Un babası, oğlunu bu durumdan kurtarmak için Leylaˊyı isterse de Mecnun (deli, çılgın) oldu diye Leylaˊ yı vermezler. Leyla evden kaçarak, Mecnunˊ u çölde bulur. Halbuki o, çölde âhular, ceylanlar ve kuşlarla arkadaşlık etmektedir ve mecâzî aşktan ilâhî aşka yükselmiştir. Bu sebeple Leylâˊ yı tanımaz. Babası Mecnûnˊ u iyileşmesi için Kâbeˊ ye götürür. Duâların kabul olduğu bu yerde Mecnûn, kendisindeki aşkını daha da arttırması için Allahü Tealâya duâ eder: “Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni Bir dem belâ-yı aşkdan etme cüdâ beni.” Duâsı neticesi aşkı daha da çoğalır ve bütün vaktini çöllerde geçirmeye başlar. Diğer tarafta ise Leylâ da aşk ıstırabı içindedir.

Bir zaman sonra âilesi, Leylâˊ yı İbn-i Selâm isimli zengin ve îtibârlı birine verir. Ancak, Leylâ kendisini bir perinin sevdiğini ve eğer kendisine dokunursa ikisinin de mahvolacağını söyleyerek İbn-i Selâmˊ ı vuslatından uzak tutmayı başarır. Mecnûn, çölde, Leylâˊ nın evlendiğini arkadaşı Zeydˊ den işitince çok üzülür. Leylâˊ ya acı bir sitem mektubu gönderir. Leylâ da durumunu bir mektupla Mecnûnˊ a anlatır. Kendisini anlamadığından dolayı o da sitem eder. Bir müddet sonra Mecnûnˊ un âhı tutarak İbn-i Selâm ölür. Leylâ baba evine döner. Bir çok tereddütten sonra her şeyi göze alarak, Mecnûnˊ u çölde aramaya başlar.

Fakat Mecnûn, dünyadan elini eteğini çekmiş ilâhî aşk yüzünden Leylâˊnın maddî varlığını unutmuştur. Leylâ, çölde Mecnûnˊ u bulduğu hâlde, Mecnûn onu tanımaz. Leylâ onun erdiğini anlarsa da yine onsuz yaşayamaz. Hastalanıp yataklara düşer. Kısa zaman sonra da ölür. Mecnûn, Leylâˊ nın ölüm haberini öğrenir. Gelip mezarını kucaklar, ağlayıp inler; “Ya Rab manâ cism ü cân gerekmez Cânânsuz cihân gerekmez.” Der, kabri kucaklayarak ölür. Bir müddet sonra Mecnûnˊ un sâdık arkadaşı Zeyd Rüyasında, Cennet bahçelerinde birbiriyle buluşmuş iki mesut sevgili görür. Bunlar kimdir? diye sorunca, derler ki: “Bunlar Mecnûn ile onun vefalı sevgilisi Leylâˊ dır. Aşk yoluna girip temiz öldükleri, aşklarını dünya hevesleriyle kirletmedikleri için burada buluştular.”

alintidir

Önerilen makalelerr